Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 2
Araştırma
YÜZEYSEL PAROTİDEKTOMİ SONRASI NÖRAL KOMPLİKASYONLAR Araştırma

THE EFFECT OF COBLATION TONSILLECTOMY ON THE MIDDLE EAR PRESSURE Araştırma

FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİNİN HAYAT KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Araştırma

LARENKS KANSERLİ HASTALARDA TİROİD GLAND İNVAZYONUNU GÖSTERMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TANI DEĞERİ Araştırma

THE INVESTIGATION OF THE ROLE OF C3-C4 COMPONENTS OF THE COMPLEMENT SYSTEM IN OME Araştırma

PERIPHERAL EOSINOPHILIA AND ITS RELATION WITH CT SCORES IN CHRONIC RHINOSINUSITIS Araştırma

AKUSTİK FARENGOMETRİ İLE HORLAMALI HASTALARIN POZİSYONA BAĞLI FARENGEAL HAVA YOLU DEĞİŞİKLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Araştırma

THE EFFECTS OF WOUND HEALING AGENTS’ APPLICATION FOLLOWING NASAL AND PARANASAL SINUS SURGERY Araştırma

Olgu Sunumu
PAPILLARY CARCINOMA IN THYROGLOSSAL DUCT CYST; REPORT OF TWO CASES Olgu Sunumu

SERT DAMAK PLEOMORFİK ADENOMU Olgu Sunumu

ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞI: VAKA SUNUMU Olgu Sunumu

PAPILLARY CARCINOMA WITH ABUNDANT CALCIFICATION WITHIN A THYROGLOSSAL DUCT CYST Olgu Sunumu

BILATERAL TOTALLY SUDDEN SENSORINEURAL HEARING LOSS IN A PATIENT WITH JUVENILE IDIOPATIC ARTHRITIS Olgu Sunumu