KBB-Forum 2007 , Cilt 6, Sayı 2

MAKSİLLER SİNÜS KOLESTEROL GRANÜLOMASI

Dr. Mansur DOĞAN1, Dr. Altan YILDIRIM1, Dr. Ali İhsan BEBEK1, Dr. Ahmet MÜSLEHETTİNOĞLU2, Dr. Şahande ELAGÖZ2
1Cumhuriyet Üniversitesi, KBB A.B.D, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi, Patoloji A.B.D, Sivas, Türkiye
Paranazal sinüslerin kolesterol granüloması nadir olarak görülmektedir. Genellikle orta kulak hastalıklarına bağlı mastoid antrumda ve temporal kemik havalı hücrelerinde görülür. Başlıca semptomları tipik maksiller sinüzitte görülen nazal obstruksiyon, baş ağrısı ve postnazal akıntı olabilmektedir. 31 yaşında 3 yıldır devam eden sol yüzde ağrı, postnazal akıntı şikayeti olan hastanın fizik muayenesinde sol üst gingivolabial sulkusunda oroantral fistül mevcuttu. Paranazal sinüs bilgisayarlı tomografide sol maksiller sinüs tabanında kemik destrüksiyonuna neden olan yumuşak doku yapılanması görülmekteydi. Klasik Caldwell-Luc operasyonuyla sol maksiller sinüsteki frajil ve nekrotik dokular çıkartıldı ve fistül onarımı yapıldı. Anahtar Kelimeler : Kolesterol granüloma, Maksiller sinüs