KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 1

ELEKTRONİK DERGİ KBB-FORUM’UN ÜÇ YILI

Dr. Orhan YILMAZ
S.B. Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği - ANKARA Ülkemizde KBB süreli yayınları az sayıdadır. Bu dergiler çeşitli sorunlarla uğraşmaktadır. Ancak içlerinden biri olan KBB-Forum olumlu farklılıklar taşımaktadır. Bu derginin geçen üç yılı retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede derginin çeşitli parametreleri incelenmiş ve basılı dergilerle karşılaştırılarak elektronik dergi olmanın avantajları ve üç yılın getirdikleri incelenmiştir. Anahtar Kelimeler : Bilimsel yayıncılık, KBB periyodikleri