KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 1

NAZOLAKRİMAL KANALA BASI YAPAN ETMOİD SİNUS OSTEOMU

Tolga KANDOGAN, MD1; Burcu CETINER, MD1; Ugur CERCI, MD;1
Department of ENT,Hospital of SSK, İzmir, Türkey Osteomlar paranazal sinüslerin iyi huylu tümörleri içerisinde en sık izlenenidir, popülasyonun yaklaşık %0.43 ile %1 arasını etkilemektedir. Paranazal sinüs osteomları en sık olarak frontal sinüste izlenirler, etmoid ve maksiller sinüslerde daha azdır, sfenoid sinüs içerisinde hemen hemen hiç izlenmezler.

Bu makalede, yüzünün sağ tarafını tutan ağrı ve epifora yakınması olan bir kadın hasta sunulmaktadır.

Son 6 aydır sağ epifora ve son 1 aydır da yüzünün sağ tarafını tutan ağrı yakınması olan 39 yaşındaki kadın hasta polikliniğe başvurdu. Görme keskinliğinde bir bozulma yoktu ve intraoküler basınç normal sınırlarda idi. Orbita ve paranazal sinüslerin aksiyel ve koronal kesit bilgisayarlı tomografisinde sağ etmoid sinüsü kaplayan ve nazolakrimal kanala bası yapan büyük bir kemik kitlesi saptandı. Osteom endoskopik sinüs cerrahisi ile başarı ile çıkartıldı. Hastanın ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçmiştir. Epifora yakınması ameliyat sonrasında bir kaç gün içerisinde kaybolmuştur. Bir ay sonrasında yapılan kontrolünde hastanın hiç bir yakınmasının kalmadığı izlenmiştir.

Nazolakrimal kanala bası yapan etmoid sinüs osteomları nadir olarak izlendikleri için bu vaka sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : epifora, etmoid sinüs osteomu, nazolakrimal kanal, endoskopik sinüs cerrahisi