KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 2

MENİERE HASTALIĞI’NDA İNTRATİMPANİK GENTAMİSİN UYGULAMASI

Dr. Atilla ŞENGÖR1, Dr. Ahmet KOÇ1, Dr. Haluk ÖZKARAKAŞ2
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Kocaeli, Türkiye
Vestibüler nörektomi ve labirentektomi medikal tedaviye dirençli Meniere hastalığında uygulanan cerrahi yöntemlerdir. Cerrahi yöntemler arasında sayılan diğer bir metod intratimpanik aminoglikozid uygulamasıdır. Meniere hastalığının tedavisinde uzun süredir kullanılmakta olan “intratimpanik gentamisin uygulaması” (ITG) hakkındaki literatür bilgilerinden faydalanılarak tarihçe, etki mekanizması, uygulama metodları, sonuçlar ve komplikasyonlar özetlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Meniere hastalığı, vertigo, vestibulotoksisite, gentamisin