KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 1

TONSİLEKTOMİ SIRASINDA UYGULANAN LOKAL ANESTEZİK TOKSİSİTESİ

Dr. Altan YILDIRIM, Dr. Sinan KOCATÜRK, Dr. Tanfer KUNT
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Sivas, Türkiye Tonsillektomi amacı ile paratonsiller bölgeye 1/100.000 epinefrin içeren lidokain infiltrasyonu yapılan hastada komplikasyon olarak gelişen bir toksisite olgusu sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Lokal anestezi toksitesi, tonsillektomi