KBB-Forum 2016 , Cilt 15, Sayı 3

KAN GRUPLARI KRONİK EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR?

Dr. Hüsamettin YAŞAR, Dr. Yalçın ALİMOĞLU
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye Amaç: Kronik efüzyonlu otitis media için kan gruplarının bir risk faktörü olup olmadığını araştırmak.

Temel yöntem ve uygulamalar: Ocak 2005 ile Ocak 2006 tarihleri arasında kliniğimizde kronik efüzyonlu otitis media nedeniyle ventilasyon tüpü uygulanan hastaların kan grupları sıklığı toplumdaki kan grubu sıklığı ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Kronik efüzyonlu otitis media vakalarında kan gruplarının sıklığı toplum ile benzer bulunmuştur.

Sonuçlar: Kan grubu kronik efüzyonlu otitis media için bir risk faktörü değildir. Anahtar Kelimeler : ABO kan grubu, efüzyonlu kronik otitis media