KBB-Forum 2003 , Cilt 2, Sayı 3

PAROTİS KİTLESİ OLAN HASTALARDA AYIRICI TANIDA TEMPOROMANDİBÜLER EKLEM ARTROPATİSİ

Dr. Ümit TUNCEL1, Dr. Ünsal HAN3, Dr. Samet ÖZLÜGEDİK1, Dr. Asuman TUNCEL2, Dr. Murat UZUN1
1Ankara Numune Hastanesi, 1.KBB, Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Hastanesi, 1.Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Ankara, Türkiye
3Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Sinoviyal kondromatozis (SK), metaplastik kartilaginöz nodül oluşumu ile karakterize nadir, benign bir durumdur. Bu olguda, temporomandibüler eklemin sinovial kondromatozisi sunuldu. Bunlar parotis bezinin primer tümörlerini taklit edebilirler. Preauriküler şişlik parotis kitlelerinin en sık başlangıç semptomudur. Bu nedenle parotis kitlesi olan hastalarda değerlendirmede ve tanıda temporomandibüler eklem hastalıkları akılda tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler : Sinovial kondromatozis, temporomandibüler eklem, parotis kitlesi