KBB-Forum 2010 , Cilt 9, Sayı 3

PEDİATRİK TRAKEOTOMİ VE EV BAKIMI

Dr. Abdullah Barış AKCAN1, Dr. Oğuz DURSUN2
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Antalya, Türkiye
Trakeotomi, uygulanan en eski cerrahi girişimlerden bir tanesidir. Trakeotomi kavramı, antik Yunan kökenlidir ve bir açıklık yaratmak anlamına gelmektedir. Trakeotomi, trakea ile deri arasında, hava yolu açılmasını sağlayan cerrahi bir işlemdir ve antik zamanlardan beri yapılmaktadır. Günümüzde uygulanan tekniklerde ve kullanılan malzemelerde ileri düzeyde gelişme olması ile trakeotomi işlemleri daha kısa sürede ve daha az komplikasyon ile gerçekleştirilmektedir. Aşılama programları, anestezideki gelişmeler, akut üst solunum yolu tıkanıklıklarında yapılan acil trakeotomi sayısını azaltmıştır. Günümüzde çocuk hastalarda üç temel trakeotomi endikasyonu vardır. Birincisi, üst hava yolu obstruksiyonu meydana gelebilir; ikincisi çocuk premature olabilir veya yardımcı solunum tekniklerine ihtiyaç gösteren bronkopulmoner displazili olabilir. Üçüncü endikasyon ise fazla sekresyonu olan veya aspirasyona meyilli olan hastaların akciğer temizliğinin sağlanmasıdır. Prematüre infantların hayatta kalımları ve uzun süreli ventilatör desteği ihtiyacı arttıkça, çocuklarda trakeotomi işlemi ve işlem sonrası bakımı, özel ilgi ve yetenek gerektirmeye başlamıştır. Trakeotomi, çocuklarda uzun süreli ventilasyon desteği için kullanılmaya başlandığından bu yana, uzun dönemli bakım kavramları gelişmeye başlamıştır. Trakeotomi sonrası komplikasyonları önlemek için operasyon esnasında dikkatli olunmalı ve hastaya başarılı bir ev bakımı sağlanmalıdır. Hastaneden taburcu olurken, evi ve aileyi hazırlamak önemlidir. Çocuğun ailesi veya diğer bakım sağlayıcılar, trakeotominin ev bakımı konusunda uzman olmalıdır. Bu derleme, trakeotominin tarihinden, çocuklarda trakeotomiden ve trakeotomi bakımından bahsetmektedir. Anahtar Kelimeler : Trakeotomi, ventilasyon, ev bakım hizmeti, havayolu tıkanıklığı