KBB-Forum 2008 , Cilt 7, Sayı 1

BENİGN PAROKSİZMAL POZİSYONEL VERTİGODA PATOFİZYOLOJİYE GÖRE UYGUN TEDAVİNİN BELİRLENMESİ

Dr. Adin SELÇUK, Dr. Özgür AKDOĞAN, Dr. İbrahim ÖZCAN, Dr. Hüseyin DERE
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. KBB Kliniği, Ankara, Türkiye Benign paroksizmal pozisyonel vertigo hastalığında başarılı tedavi için tutulan kanalın belirlenmesi kadar patofizyolojinin de belirlenmesi önemlidir. Bu yazıda, tanı manevraları sırasında ortaya çıkan nistagmusun özelliklerine göre patofizyolojik nedenin belirlenmesi (kanalolitiazis, kupulolitiazis, kanalit sıkışması ve santral disinhibisyon mekanizması) ve uygulanması gereken uygun tedavi edici manevralar belirtilmiştir. Benign paroksizmal pozisyonel vertigo düşünülen hastada tanı ve tedavi algoritması verilmiştir. Anahtar Kelimeler : Pozisyonel vertigo; paroksizmal, tanı, tedavi, patofizyoloji