KBB-Forum 2007 , Cilt 6, Sayı 4

POSTLİNGUAL İŞİTME KAYIPLI HASTALARDA KOKLEAR İMPLANT SONRASI HAYAT KALİTESİ

Dr. Özgür AKDOĞAN, Dr. İbrahim ÖZCAN, Dr. Fatih ÖZDOĞAN, Dr. Hüseyin DERE
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, ANKARA, Türkiye Çalışmamızda amaç post-lingual koklear implant uygulanan hastalarda cerrahinin hayat kalitesini nasıl etkilediğini göstermektir . Çalışmamızda hastaların operasyon sonrası hayat kalitelerini değerlendirmek için WHOQOL-BREF ve SF-36 kullanıldı. Anket sonuçlarında her alanda hastaların memnuniyeti %70'in üzerinde elde edilmiştir. Koklear implantın başarısını değerlendirmede odyolojik faktörlerle birlikte psikososyal faktörler de değerlendirilmelidir. Anahtar Kelimeler : Hayat kalitesi, koklear implant, işitme kaybı