KBB-Forum 2007 , Cilt 6, Sayı 2

POSTERİOR ORAL KAVİTE DEFEKTLERİNİN REKONSTRUKSİYONUNDA MASSETER KAS TRANSPOZİSYON FLEBİ

Dr. Ali Şafak DAĞLI, Dr. Ertap AKOĞLU, Dr. Şemsettin OKUYUCU, Dr. Önder MUTLU
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim dalı, Hatay, Türkiye Sunulan bu makalede, retromolar trigon yassı hücreli kanseri nedeniyle ameliyat edilen ve masseter kas transpozisyon flebi ile rekonstrukte edilen bir hastanın sunumu yapılmış, adı geçen bu flebin endikasyonları ve cerrahi teknik özellikleri tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Masseter, oral kavite, kanser