KBB-Forum 2010 , Cilt 9, Sayı 1

KRONİK DİSPNEYE SEBEP OLAN CASTLEMAN HASTALIĞI: OLGU SUNUMU

Ahmet URAL, MD1; Veysel YURTTAŞ, MD1; Ahmet KUTLUHAN, MD1; Aykut ONURSEVER, MD2; Sami BERÇİN, MD1
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
Castleman hastalığı, boyun bölgesinde kitle ile karşımıza çıkabilen bir hastalıktır. Kronik dispne nedeniyle bronşial astım ön tanısı konulan ve uzun süredir tedavi almasına karşın şikayetlerinde kayda değer azalma olmayan hasta, boyunda kitle nedeniyle başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonrası alt juguler bölgedeki kitlenin trakeaya bası yapmakta olduğu görülmüş, ince iğne aspirasyon biyopsi sonucu benign vasıflı olarak bildirilmiştir. Lezyon genel anestezi altında komplet olarak eksize edilmiş, histopatolojik olarak Castleman hastalığı olduğu rapor edilmiştir. Postoperatif dönemde hastanın dispne şikayetinde anlamlı bir gerileme olduğu saptanmıştır. Boyunda kitleye sebep olabilen bir hastalık olan Castleman hastalığı, çevre dokularda bası oluşturarak farklı semptomlara yol açabilmektedir. Anahtar Kelimeler : Castleman hastalığı, anjiyofolliküler lenf nodu hiperplazisi, kronik dispne