KBB-Forum 2013 , Cilt 12, Sayı 3

VENTİLASYON TÜPÜNÜN ORTA KULAĞA ATILIMI (MEDİAL GÖÇÜ): 2 OLGU SUNUMU

Dr. Hatice ÇELİK
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara, Türkiye Ventilasyon tüpünün sekonder medial göçü, önceleri iyi pozisyonlanmış halde görülen tüpün, sonradan atılım sürecinde mediale doğru yönlenip orta kulağa atılmasıyla sağlam ve iyileşmiş zar medialinde görülmesi halidir. Bu oldukça nadir görülen bir komplikasyon olup, uzun yapılan miringotomi insizyonuna bağlı olarak tüpün orta kulakta görülmesi durumundan farklı bir olaydır. Bu yazıda 6 ve 7 yaşındaki iki olguda ventilasyon tüp uygulamasından 1,5 yıl ve 3 yıl sonra sağlam timpanik membran gerisinde gözlenen ventilasyon tüp olgusu etiyopatogenez ve tedavi stratejisi açısından literatürle tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Ventilasyon tüpü, Timpanik membran, Effüzyonlu otitis media