KBB-Forum
Benzer Makaleler: 12 Makale Bulundu
MİRİNGOSKLEROZ GELİŞİMİ ve KULAK ZARI PERFORASYONU İYİLEŞMESİ ÜZERİNE FARKLI AJANLARIN ETKİLERİ

EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA TEDAVİSİNDE OTOİNFLASYONUN UZUN DÖNEM ETKİSİ

DENEYSEL MİRİNGOSKLEROZDA TİMPANOMETRİ DEĞİŞİKLİKLERİ

EPİSTAKSİSİN NADİR GÖRÜLEN BULGUSU: BİLATERAL HEMOTİMPANUM VE TİMPAN MEMBRAN PERFORASYONU

VENTİLASYON TÜPÜ KOMPLİKASYONLARI

TİMPANOPLASTİDE TEMPORAL KAS FASYA GREFTİNİN BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

VENTİLASYON TÜPÜNÜN ORTA KULAĞA ATILIMI (MEDİAL GÖÇÜ): 2 OLGU SUNUMU

ÇOCUKLARDA EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA TANISINDA TİMPANOMETRİ VE BİNOKÜLER MİKROSKOPİNİN MİRİNGOTOMİ SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAN GRUPLARI KRONİK EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR?

EFÜZYONLU OTİTİS MEDİADA MODİFİYE POLİTZERİZASYON YÖNTEMİNİN ETKİNLİĞİ

DENEYSEL TİMPANİK MEMBRAN PERFORASYONLARINDA LOKAL VE SİSTEMİK OZON TEDAVİSİNİN HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİ

EFÜZYONLU OTİTİS MEDİALI ÇOCUKLARDA ORTA KULAK EFÜZYONLARINDA KALPROTEKTİN VARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR-ALFA VE İNTERLÖKİN-8 İLE İLİŞKİSİ