KBB-Forum 2009 , Cilt 8, Sayı 4

TÜKRÜK BEZİNİN BAZAL HÜCRELİ ADENOMU; SİTOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE AYIRICI TANISI

Ahmet MİDİ, MD;1 Özlem AYDIN, MD;2 Cem ÇOMUNOĞLU, MD; 3Zerrin BOYACI, MD; 4Önder PEKER, MD1
1Maltepe Üniversitesi Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
2Acibadem Hastanesi, Merkez Patoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
3Nişantaşı Patoloji Grubu, İstanbul, Türkiye
4Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Bazal hücreli adenom, sitolojik olarak tükrük bezinin bazaloid tümörlerinden biri olup, nadir bir tümördür. Bazaloid tümörler, tükrük bezi ince iğne aspirasyon sitolojisi'nde en zor problemlerden birisidir. Ayırıcı tanıda; sellüler pleomorfik adenom, bazal hücreli adenokarsinom, adenoid kistik karsinom, metastatik bazal hücreli karsinom, metastatik bazaloid skuamöz hücreli karsinom ve küçük hücreli karsinom gibi çeşitli benign ve malign tümörler yer alır.

Tükrük bezi lezyonlarında ince iğne aspirasyon sitolojisi, tedaviyi yönlendirici ve non-neoplastik lezyonlarda cerrahiyi önleyici bir tanı sağlar.

Burada, parotis bezinin bazal hücreli adenom olgusu, özellikle sitolojik özellikleri ile sunulmuş ve sitolojik ayırıcı tanısı tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Bazal hücreli adenom, Parotis, İnce iğne aspirasyon sitolojisi