KBB-Forum
2023 , Cilt 22, Sayı 2
BENIGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGODA VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYEL VE VİDEO HEAD IMPULS TEST BULGULARI
COVID-19 HASTALARINDA KOKU VE TAT KAYBI
COMPARISON OF COMPUTED TOMOGRAPHY, MAGNETİC RESONANCE IMAGING AND POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY IN DETECTING CARTILAGE INVASION IN LARYNX CANCERS
COMPARISON OF MICROSCOPIC AND ENDOSCOPIC SURGICAL APPROACHES IN PITUITARY ADENOMAS
SUBJEKTİF TİNNİTUSLU HASTALARDA DEPRESYON, ALEKSİTİMİ VE BEDENSELLEŞTİRMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL RESULTS OF PATIENTS WITH SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE LOWER LIP WITH NECK DISSECTION
TÜRKİYE'DE KULLANILAN İNTRANAZAL KORTİKOSTEROİD SPREYLERİN PROSPEKTÜSLERİNDEKİ KULLANIM TALİMATLARININ İNCELENMESİ