KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 1

DİSLOKASYON DIŞI TEMPOROMANDIBULAR HASTALIKLARDA MODİFİYE KAPALI REDÜKSİYON MANEVRASININ ETKİNLİĞİ

Gökçe TANYERİ TOKER 1, MD; Onur ÇELİK 2, MD; Burak ÜLKÜMEN 2, MD;
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Turkey
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Turkey
Amaç: Çalışmanın amacı, dislokasyon dışı temporomandibular hastalığı olan hastalarda modifiye kapalı redüksiyon manevrasının etkinliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Temporomandibular hastalık şüphesi ile polikliniğe kulak ağrısı, çene ağrısı, eklemde ses, başa, yüze ve boyuna yayılan ağrı şikayetleri ile başvuran 218 hasta incelenmiştir. Modifiye kapalı redüksiyon manevrası uygulanan 153 hastanın verileri dahil edilmiştir. Bu hastalar şikayetlerinin kısa süreli veya uzun süreli olmasına göre iki gruba ayrılmıştır. Hastaların modifiye kapalı redüksiyon manevrası öncesi ve sonrası vizüel analog skala skorları gruplar içinde ve gruplar arasında karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Her iki grubun ortalama vizüel analog skala skorları manevra öncesi ve sonrası sırasıyla 7.54±1.07 ve 1.82±1.09 idi (p<0,001). Vizüel analog skala puanları her grupta manevra sonrası anlamlı olarak azalmıştır (p<0,001). Manevra sonrası her iki grubun grup içi skorları da anlamlı olarak düşmüştür (p<0,001).

Sonuç: Bu çalışmaya göre modifiye kapalı redüksiyon manevrası temporomandibular hastalığı olan hastalarda (dislokasyon dışında) semptom kontrolünde etkilidir. Diğer tedavi yöntemlerine alternatif olarak önerilebilir veya bunlarla birlikte kullanılabilir. Anahtar Kelimeler : Temporomandibular hastalık, temporomandibular eklem disfonksiyonu, vizüel analog skala, modifiye kapalı redüksiyon manevrası