KBB-Forum 2017 , Cilt 16, Sayı 1

RİNOORBİTAL MUKORMİKOZİSLİ HASTALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMIMIZ

Dr. Mustafa SAĞIT1, Dr. İbrahim HIRA1, Dr. Halil POLAT2, Dr. Zehra BEŞTEPE DURSUN3, Dr. İlhami ÇELİK3, Dr. Hafize SAV4, Dr. Hatice KARAMAN5, Dr. İbrahim ÖZCAN1
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Kayseri, Türkiye
2Yozgat Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Yozgat, Türkiye
3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye
4Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye
5Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye
Mukormikozis akut başlangıçlı, agresif, anjioinvaziv ve öldürücü olabilen fungal bir hastalıktır. Diabetes mellitus (DM), lösemi, antibiyotik kullanımı, antineoplastik ajanlar, immünsupresif tedavi, kortikosteroid kullanımı, protein-kalori malnütrisyonu, organ transplantasyonu, AIDS ve ilaç bağımlılığı gibi sıklıkla immun yetmezliğe sebep olan durumlarda fırsatçı ölümcül enfeksiyona neden olmasına rağmen immün sistemi sağlam bireylerde de enfeksiyon yapabilir.

Bu çalışmada Aralık 2013 ve Mart 2016 tarihleri arasında hastanemiz Kulak Burun Boğaz ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’ne başvuran ve mukormikozis tanısı alan altı hastanın tanı, tedavi ve takip modaliteleri güncel literatür eşliğinde paylaşılmıştır. Anahtar Kelimeler : Mukormikozis, kranial nöropati, diyabetes mellitus, antifungal ajanlar