KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 3

KULAK AMELİYATLARI İÇİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

Dr. Cüneyt Orhan KARA
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Denizli, Türkiye Cerrahi yeterlik çok çeşitli faktörlere bağlıdır. Mükemmel bir ameliyat performansı ise başarılı cerrahi sonuçların temelini oluşturur. İyi cerrahi sonuçları garanti etmek için uzmanlık öğrencilerinin cerrahi becerileri objektif olarak değerlendirilmelidir. Otolojik cerrahi eğitimi için çeşitli ölçme değerlendirme araçları geliştirilmiştir. Bu derlemede kadavra temporal kemik diseksiyonunda ve gerçek cerrahi süreçte gerçekleştirilen kulak ameliyatları için geliştirilmiş ölçme değerlendirme araçları incelenmiştir. Her aracın çeşitli geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Bu araçlar makaledeki çeviri yapılmış şekilleriyle eğitim sürecinde kullanılabilirler. Gerekli uyarlama çalışmaları yapılırsa ölçme ve değerlendirme sürecinde de kullanılabilir. Anahtar Kelimeler : Otolojik cerrahi işlemler, yeterlik, eğitimde ölçme değerlendirme