KBB-Forum 2003 , Cilt 2, Sayı 2

DİLDE GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR: BİR OLGU SUNUMU

Dr. Fatma ÇAYLAKLI1, Dr. Özcan ÇAKMAK1, Dr. Fuat BÜYÜKLÜ1, Dr. Banu BİLEZİKÇİ2, Dr. Levent Naci ÖZLÜOĞLU1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Granüler hücreli tümör (GHT); çoğunlukla baş-boyun bölgesi ile özellikle dilde olmak üzere oral kavitede yerleşim gösteren nadir görülen iyi huylu bir neoplazmdır. Lezyon genellikle sınırları belirsiz, küçük soliter bir nodül şeklinde görülmekle birlikte , hastaların %10-15’inde vücudun değişik bölgelerinde bulunabilmektedir. Bu çalışmada, dilde sınırları belirgin kistik lezyon olarak gözlenen GHT’lü bir olgu sunduk. Anahtar Kelimeler : Granüler hücreli tümör, kist, oral kavite, dil