KBB-Forum 2002 , Cilt 1, Sayı 4

HEMİFASYAL MİKROZOMİ: OLGU SUNUMU

Dr. Müzeyyen DOĞAN, Dr. Rahmi DÖKER, Dr. Nihan AKÇA
Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi KBB Anabilim Dalı, KBB, İzmir, Türkiye Hemifasyal mikrozomi patogenezinde çeşitli etyolojik faktörlerin rol oynadığı bir non-spesifik semptom kompleksidir. Bu makalede sunulan olguda olduğu gibi orta derecedeki bir hemifasyal mikrozomiye solunum ve beslenme problemlerinin eşlik etmesi nadir karşılaşılan bir durumdur. Tedavi seçiminde hastanın yaşı ve deformitelerin derecesi yönlendirici olmakla birlikte öncelik vital fonksiyonların sağlanmasına yönelik olmalıdır. Klinikte az görülen ve hafiften şiddetliye kadar değişik şekillerde karşılaşılabilen bir anomali olması nedeni ile, hemifasyal mikrozomili 2,5 aylık bir olguda tanı ve tedavi yaklaşımı tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : hemifasyal mikrozomi, sendrom, tanı, tedavi