KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 1

BİLİNMEYEN BİR BAŞ VE BOYUN MUKOZAL BÖLGESİNDEN SERVİKAL LENF NODLARINA METASTATİK YASSI HÜCRELİ KARSİNOMALAR

Dr. Haldun Şükrü ERKAL
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye Metastatik servikal lenf nodları, baş ve boyun mukozal bölgelerinin yassı hücreli karsinomaları için sık karşılaşılan başvuru nedenleri arasında olmakla birlikte, bilinmeyen bir baş ve boyun mukozal bölgesinden servikal lenf nodlarına metastatik yassı hücreli karsinomaların varlığı ile sık karşılaşılmamaktadır. Bu derlemede, günümüzde bilinmeyen bir baş ve boyun mukozal bölgesinden servikal lenf nodlarına metastatik yassı hücreli karsinomalar için etkinlikleri ve geçerlilikleri gösterilmiş olan tedavi seçenekleri arasında bulunan tek başına radyoterapi, tek başına boyun diseksiyonu ya da radyoterapi ile birlikte boyun diseksiyonu uygulamaları gözden geçirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Baş ve boyun mukozal bölgeleri, Yassı hücreli karsinomalar, Radyoterapi, Boyun diseksiyonu