KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA TESTİ SONUÇLARIMIZ

Dr. Kamran SARI1
1Özel System Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hast., Kayseri, Türkiye Giriş: Çalışmamızın amacı, yenidoğanlarda yapılan tarama işitsel beyinsapı cevapları (T-ABR) test sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada risk grubunda olan ve olmayan yenidoğanlarda işitme tarama testi yapıldı. Çalışmada tarama testi olarak tarama işitsel beyinsapı cevapları T-ABR kullanılmıştır. Testten kalan bebeklere tekrar T-ABR testi yapıldı.

Bulgular: Hastanemizde 130 yenidoğan bebeğe T-ABR testi yapıldı. 1 kız bebek (0.76%) 2.T-ABR testinden de geçemediği için üçüncü basamak sağlık kuruluşuna sevkedildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde 2341 bebeğe T-ABR testi yapıldı. T-ABR testini geçemeyen 2 kız bebek doğuştan işitme kaybı ön tanısıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşuna sevkedildi. Risk faktörü olan 457 bebeğe T-ABR ölçümü yapıldı. Testi geçemeyen 20 bebek (4.4% ) doğuştan işitme kaybı ön tanısıyla 3. basamak sağlık kuruluşuna sevkedildi.

Sonuç: T-ABR testi işitme kayıplı bebeklerin erken tespitinde çok önemlidir. T-ABR testinin yenidoğan bebeklerin hastaneden taburcu edilmeden yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler : İşitme kaybı, İşitme taraması, İşitsel beyinsapı cevabı