KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 1

KİLİS YÖRESİNDE ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA DERİ PRİCK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Buğra SUBAŞI1
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye Amaç: Kilis ilinde alerjik rinitli hastalarda sorumlu alerjen maddeleri tespit edip, ülkemiz alerji haritasına katkıda bulunmak amaçlandı.

Yöntem ve Gereçler: Kasım 2015 ile Ekim 2016 tarihleri arasında Kilis Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğine alerjik rinit şikayetleri ile başvuran ve cilt prick testi istenen 214 hastanın sonuçları geriye dönük gözden geçirildi.

Bulgular: Cilt prick testi uygulanan 214 hastanın 114'ünde (% 53,3) en az bir alerjen madde pozitif saptandı. Cilt testi pozitif saptanan 114 hastanın 72'si (%63,2) kadın, 42'si (%36,8) erkek, yaş ortalaması 26.2±11.4 yıl (yaş dağılımı; 5-60 yıl) idi. Cilt prick testi pozitifliği en fazla 21-30 yaş grubunda 37 (%32,5) kişide tespit edildi. Deri prick testi pozitif gelen 41 (%36) hastada tek alerjene karşı duyarlılık saptanırken, 73 (%64) hastada birden fazla alerjene karşı duyarlılık tespit edildi. Prick testinde en fazla pozitiflik 46 (%40,4) hastayla ağaç polen karışımı I'e ve 40 (%35,1) hastayla ağaç polen karışımı II'ye karşı geldi. Sıklık sırasıyla bunları ot karışım, akar I, yabani otlar, hububatlar izledi.

Sonuç: Kilis ilinde alerjik rinitli hastalarda en sık görülen alerjen maddelerin ağaç polenleri olduğu tespit edildi. Anahtar Kelimeler : Prick test, alerjik rinit, polen, akar