KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 1

BAŞ AĞRISINA NEDEN OLAN KÜÇÜK BİR FRONTAL RESES OSTEOMUNUN ÇIKARILMASI İÇİN ENDOSKOPİK YAKLAŞIM

Can Alper ÇAĞICI, MD; Cüneyt YILMAZER, MD; Haluk YAVUZ, MD
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, Adana, Türkiye Paranazal sinüs osteomları sık görülen, yavaş büyüyen, genelde semptomsuz olan iyi huylu tümörlerdir. Bu tümörlerin çoğu ilişkisiz şikayetlerle rutin radyolojik incelemeler sırasında tespit edilirler. Kitle büyüdükçe belirti ve komplikasyonları gelişmeye başlamakla birlikte küçük bir frontal reses osteomu frontal sinüs havalanmasını engelleyebilir ve baş ağrısına neden olabilir. Kliniğimize fronto-etmoid bölge baş ağrısı şikayeti ile 34 yaşında bir bayan hasta başvurdu. Waters filmi ve paranazal sinüs tomografisi sağ frontal reses bölgesinde bir osteom ve sol konka bülloza gösterdi. Nörolojik ve göz muayenesinde herhangi bir anormallik yoktu. Diğer baş ağrısı nedenleri dışlandı ve kronik frontal baş ağrısının rahatlatılması için bu frontal reses osteomu endoskopik olarak tedavi edildi. Anahtar Kelimeler : Frontal reses, sinüs, nazal, paranazal, osteom, endoskopik sinüs cerrahisi, baş ağrısı, iyi huylu tümör