KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 2

ÖN KAFA TABANINDA BÜYÜK BOYUTLARA ULAŞMIŞ DERMOİD KİST

Dr. Ümit AYDIN1, Dr. Bahtiyar POLAT1, Dr. Fuat TOSUN1, Dr. Mustafa GEREK1, Dr. Ali Fuat ÇİÇEK2
1GATA, KBB, Ankara, Türkiye
2GATA, Patoloji, Ankara, Türkiye
Dermoid kistler sütür hatlarına sıkışmış olan embriyolojik artıklardan gelişir. Çevre dokularda yıkıma ve basıya sebep olabilecek kadar büyük boyutlara ulaşmış dermoid kistlerin ön kafa tabanında görülmesi oldukça nadirdir. Bu yazıda 76 yaşındaki bir hastada şiddetli kronik baş ağrısına sebep olan sol sfenoid sinüsün tamamını dolduran, sinüsün kemik duvarlarını genişleten, solda kavernöz sinüs komşuluğuna kadar ilerleyen, sol pterigopalatin fossayı doldurarak sol infratemporal fossa sınırına kadar uzanan dermoid kist olgusu sunulmuş ve kafa tabanında yerleşen bu kistlerin endonazal endoskopik yaklaşımla tedavisi tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Dermoid kist, endoskopi, ön kafa tabanı