KBB-Forum 2003 , Cilt 2, Sayı 3

VOKAL KORD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM VE TEDAVİ SONUÇLARI

Dr. Kubilay Kadri METİN, Dr. Sema BAŞAK, Dr. Gökhan ERPEK, Dr. Mahmut YILDIZ
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye Vokal kord nodülleri erişkin ve çocuklardaki en sık ses kısıklığı nedenidirler. Toplum içinde çok konuşan ve mesleklerini sesleriyle icra eden bireylerde görülme sıklığı diğer meslek gruplarına oranla oldukça fazladır. Bu çalışmada, Aralık 1999 ile Mart 2002 tarihleri arasında kliniğimize ses kısıklığı şikayeti ile başvuran ve vokal kord nodülü tanısı alan 46 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastaların 18’i erkek, 28’i kadındı Çocuk yaş grubunda 11 hasta vardı. Tüm hastaların ortalama takip süresi 13 haftaydı . Hastaların 24’ü öğretmen, 3’ü din görevlisi, 8’i öğrenci, 1’i profesyonel ses sanatçısı, 1’i doktor, 1’i hemşire, 8’i de diğer meslek gruplarına dahildi. Bu hastalara uygulanan “visuel biofeedback” ses terapisi tekniği ve cerrahi tedavi ile elde ettiğimiz sonuçlar özetlendi. Anahtar Kelimeler : Vokal kord nodülü, Ses terapisi, Fonocerrahi