KBB-Forum 2011 , Cilt 10, Sayı 2

HASTA VE HASTA YAKINLARI İÇİN EĞİTİM MATERYALİ HAZIRLANMASI; GENİZ ETİ VE BADEMCİK AMELİYATI GEÇİREN ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İÇİN BOYAMA KİTAPÇIĞI

Uz. Hem. Hatice UÇAK1, Hem. Nasibe KIVRAK2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği Koordinatörü, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun Boğaz Poliklinik Hemşiresi, Ankara, Türkiye
Hastalıkların hasta ve ailesi için yarattığı korku ve kaygılar, hastalık hakkında bilgi sahibi olunması, hastane ortamının tanınması ve tedavi sürecine katılınması ile azalır. Adenoidektomi ve/veya tonsillektomi endikasyonu konmuş çocuk hastaların ve aileleri için hikaye dili ve çizgi resimler kullanılarak bir boyama kitapçığı oluşturulmuştur ve bu yazıda bu kitapçığın tanıtılması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler : Hasta ve hasta yakınları, adenoidektomi, tonsillektomi, boyama kitapçığı