KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 4

TONSİLLEKTOMİNİN AKUSTİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ

Tolga KANDOĞAN, MD; Mehmet Ziya ÖZÜER, MD
İzmir Training and Research Hospital, Clinic of Otorhinolaryngology, İzmir, Turkey Glottisten dudaklara kadar olan vokal traktus rezonatör olarak kabul edilir ve şeklindeki her hangi bir değişiklik ses değişikliklerine sebep olabilir. Tonsillektominin supraglottik alanda neden olduğu şekil ve hacim değişikliğinin post operatif akustik karakteristikleri değiştirebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada tonsillektominin ses parametreleri üzerine etkileri incelenmiştir. Yaşları 21 ve 39 arası 20 hasta (13 erkek 7 kadın) çalışmaya dahil edilmiştir. Hepsine tekrarlayan tonsillit atakları nedeniyle lokal anestezi altında tonsillektomi yapıldı. Ses örnekleri FO (Fundemental frekans) ve F1, F2, F3, formantları ameliyattan bir hafta önce ve üç ay sonra ölçülerek kaydedildi. Bu parametreler CSL ana programı kullanılan bilgisayarlı konuşma laboratuarı CSL 4300B modeli (Kay Elemetrics Ltd., Lincoln Park, NJ, USA) üzerinde analiz edildi. Hastalar ayrıca post operatif seslerindeki algılanan değişikliklikler açısından sorgulandı. Hastaların hiç biri post operatif fark edilmiş ses değişikliği tariflemedi. Fundamental frekans (F0), F1, F2 ve F3 formantları kadın hastalarda ameliyat sonrası dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim göstermedi. Erkek hastalarda ise F1 ve F2 formantları ameliyat sonrası dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim göstermiştir. Sonuç olarak seslerini profesyonel olarak kullanan kişiler cerrahi sonrası olası ses rengi değişiklikleri açısından uyarılmalıdır. Anahtar Kelimeler : Tonsillektomi, ses analizi, formant