KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 2

OLFAKTÖR NÖROBLASTOM: OLGU SUNUMU

Dr. Haldun OĞUZ, Dr. Necmi ARSLAN, Dr. Sevim FELEK, Dr. Münir DEMİRCİ, Dr. Mustafa Asım ŞAFAK
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. KBB Kliniği, Ankara, Türkiye Olfaktör Nöroblastom (Estezionöroblastom), nadir görülen, burun boşluğunun üst kısmında, olfaktör nöroepitelden köken alan bir tümördür. Burun boşluğu tümörlerinin %3’ünden daha az bir kısmını oluşturur. Yavaş büyüme paterni ve lokal rekürrensler ile karakterizedir. Günümüzde, modern görüntüleme yöntemleri ile ameliyat öncesi dönemde sınırları tam ve doğru olarak değerlendirilebilmektedir. Genellikle ileri evrelerde yakalanırlar. Tedavi seçenekleri geniş cerrahi rezeksiyon veya cerrahi rezeksiyon ile kombine radyoterapi veya kemoterapidir. Bir olgu ışığında olfaktör nöroblastom tartışılmaktadır. Anahtar Kelimeler : Olfaktör nöroblastom, nöroblastom, estezionöroblastom, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme