KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 4

SERVİKAL SÜPERFİSYAL ANJİOMİKSOMA

Dr. Köksal YUCA1, Dr. Muzaffer KIRIS1, Dr. Mustafa KÖSEM2, Dr. A.Faruk KIROĞLU1, Dr.Hakan ÇANKAYA1
1Yüzüncüyıl Üniversitesi, KBB AD, Van, Türkiye
2Yüzüncüyıl Üniversitesi, Patoloji AD, Van, Türkiye
Süperfisyal anjiomiksoma (Kutanöz miksoma) nadir görülen, benign, dermal ve subkutanöz yumuşak doku tümörüdür. Çoğunlukla orta yaş kadınların perinelerinde ortaya çıkmaktadır. Metastatik potansiyeli olmamasına rağmen yüksek lokal rekürrens riski taşımaktadır. Anjiomiksomalar, pituiter adenom ve endokrin hiperaktivite ile birlikte görülen klinik komplikasyonlar ‘'Carney kompleksi'' olarak adlandırılır. Carney kompleksi klinik bulguları olmayan ve cerrahi eksizyon ile tedavi edilen 50 yaşında bir kadın hastada servikal süperfisyal anjiomiksoma olgusunu sunuyoruz. Anahtar Kelimeler : Süperfisyal anjiomiksoma, Kutanöz miksoma, servikal kitle