KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 3

NAZAL SARKOİDOZ

Dr. Ömer AYDIN1, Dr. Ferhat MOLA1, Dr. Nur KÖSE2
1Kocaeli Üniversitesi, KBB, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Patoloji, Kocaeli, Türkiye
Sarkoidoz etyolojisi aydınlatılamamış, histopatolojik olarak non-kazeifiye granülomlarla karakterize sistemik bir hastalıktır. Esas olarak alt solunum yollarını tutmakla birlikte üst solunum yollarında da görülebilir. Bu raporda nazal cilt ve alt konka tutulumu olan iki nazal sarkoidoz olgusu sunulmuştur. Tanıda biyopsi ile karakteristik histolojik yapının gösterilmesi çok önemlidir. Sarkoidozun nazal tutulumu alt solunum yolu tutulumuna göre nadir olmasına rağmen, nazal lezyonların ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler : Sarkoidoz, burun, cilt