KBB-Forum 2011 , Cilt 10, Sayı 1

SEPTOPLASTİ GEÇİREN HASTALARDA YAŞAM KALİTESİNİN ERKEN DÖNEMDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Yavuz UYAR, Dr. Güven YILDIRIM, Dr. Mustafa KUZDERE, Dr. Ziya SALTÜRK, Dr. Çağrı DALKILIÇ, Dr. Said Serdar GÜMRÜKÇÜ, Dr. Cemil YURTSEVEN
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye Septoplasti, kulak burun boğaz pratiğinde en sık uygulanan operasyonlardan biri olmasına rağmen hasta memnuniyeti konusu halen çözüm beklemektedir. Septum deviasyonunda başarı kriterlerinde hekim ve hastanın beklentilerindeki fark en önemli sıkıntılardan biridir. Bu noktada yaşam kalitesini değerlendiren anketler yol gösterici olabilmektedir. Bu çalışmamızda septoplasti uyguladığımız hastalarda erken dönemdeki yaşam kalitesini burun tıkanıklığı semptom değerlendirme anketi ile değerlendirdik. Çalışmamıza Temmuz 2010 ile Eylül 2010 tarihleri arasında kliniğimizde septum deviayonu ve konka hipertrofisi nedeniyle septoplasti ve konka cerrahisi uyguladığımız 48 hastayı dahil ettik. Çalışmaya dahil edilen hastalardan burun tıkanıklığı semptom değerlendirme anketi doldurması istendi. Aynı anket postoperatif olarak 1. ayda hasta tarafından tekrar dolduruldu. Septoplasti grubunda burun tıkanıklığı semptom değerlendirme anket sonucu ortalaması 64,64, septoplasti ve konkaplasti uygulanan grupta ise 62,25 idi. Post operatif sonuçlarda ise yalnızca septoplasti uygulanan grupta ortalama sonuç 20,71 ve konka cerrahisi uygulanan grupta ise 21,25 bulundu. Pre operatif ve post operatif sonuçlar arasında anlamlı fark mevcuttu (p<0,001). Gruplar arasında ise anlamlı bir fark bulunamadı. Anahtar Kelimeler : Septoplasti, konkaplasti, yaşam kalitesi, prognoz