KBB-Forum 2010 , Cilt 9, Sayı 1

DİSFAJİ ETYOLOJİSİNDE FORESTİER HASTALIĞI: OLGU SUNUMU

Dr. Bülent ÖCAL, Dr. Güleser SAYLAM, Dr. Emel ÇADALLI TATAR, Dr. Hakan KORKMAZ, Dr. Ali ÖZDEK
SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, 2.KBB Kliniği, Ankara, Türkiye Diffüz idiopatik iskelet hiperostozu (DISH) (ankilozan hiperostozis, Forestier Hastalığı, spondylitis ossificans ligamentosa) paravertebral ligaman ve kasların enkondral ossifikasyonu sonucu gelişen, yaygın spinal osteofit oluşumları ile karakterize, kronik bir durumdur. DISH'in servikal bölgeyi etkilediği erişkin popülasyonun, sadece %0.1-6'sında disfaji görülür. Disfaji şikayeti olan DISH hastalarında, öncelikle diyet değişikliği ve antiinflamatuar tedavi uygulanabilir. Diyet değişikliğine olumlu cevap alınamayan hastalarda veya kliniği ağır olan hastalarda cerrahi düşünülmelidir. Yutma güçlüğü ile başvuran 58 yaşındaki erkek hasta tanı ve tedavi seçenekleri ile literatür eşliğinde sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Disfaji, servikal, diffüz idiopatik iskelet hiperostozu, Forestier hastalığı