KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 4

NOKTURNAL NAZAL KONJESYONLU HASTALARDA DEĞİŞİK BAŞ POZİSYONLARININ NAZAL KONJESYON ÜZERİNE ETKİSİ

Dr.Lokman UZUN1, Dr.Evrim BALBALOĞLU1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, KBB AD, Zonguldak, Türkiye Amaç: Nokturnal nazal konjesyon tanımlayan hastalarda, supin ve dik pozisyona göre, kırkbeş derece baş yukarı pozisyonda (yüksek yastıkla) yatma pozisyonun total nazal hava akımına etkisini araştırmak.

Metod: Nazal polipi olmayan ve son üç ay içerisinde nazal operasyon geçirme öyküsü olmayan 18 yaşın üzerindeki 32 olgu çalışmaya alındı. Olgular alerjik rinit yönüyle incelendi, sigara ve ilaç kullanımı yönüyle sorgulandı. Hastalar supin, dik ve kırk beş derece baş yukarı yatma pozisyonlarında on beş dakika bekletildikten sonra rinoflowmetri ile total nazal hava akımı ölçümleri yapıldı. Elde edilen değerler One-way ANOVA ve Post-hoc Tukey test ile değerlendirildi.

Bulgular: 11 olgunun günde en az yarım paket sigara içme anamnezi verdiği ve 8 olguda alerjik rinit bulunduğu saptandı. Ortalama total nazal hava akımı değerleri, supin pozisyonda en az (141.6 ± 133.6 cm3/sn), dik pozisyonda en fazla (460.6 ± 174.2) ve baş 45 derece baş yukarıda yatar pozisyonda 380.7 ± 173.6 cm3/sn olarak bulundu. Supin pozisyonda elde edilen ortalama total nazal hava akımı değerlerinin, dik ve baş 45 derece baş yukarıda yatar pozisyonda elde edilen değerlerden istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği saptandı (p<0.001). Ancak dik pozisyonda ve baş 45 derece baş yukarı yatar pozisyonda elde edilen ortalama total nazal hava akım değerleri arsındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.351).

Sonuç: Nokturnal konjesyon tanımlayan hastalarda yüksek yastıkla yatma ile nazal konjesyon büyük oranda azalmakta ve nazal hava akımı anlamlı oranda düzelmektedir. Anahtar Kelimeler : Burun tıkanıklığı, nazal konjesyon, nokturnal, pozisyon