KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 3

SEPTUM CERRAHİSİ SONRASINDA İNTERNAL NAZAL SPLİNT İLE BURUN İÇİ TAMPON KULLANIMININ ÖSTAKİ TÜPÜ FONKSİYONUNA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Altan YILDIRIM, Dr. Mehmet YAŞAR, Dr. Sinan KOCATÜRK, Dr. Tanfer KUNT
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Sivas, Türkiye Septum cerrahisi sonrasında burun içi tampon uygulanan 26 hasta ile internal nazal splint uygulanan 20 hastanın preoperatif ve postoperatif östaki tüpü fonksiyonları akustik impedansmetri ile incelendi. Burun içi tampon uygulanan hastalarda istatistik olarak belirgin östaki fonksiyon bozukluğu izlendi, ancak internal nazal splint uygulanan hastalarda istatistik olarak anlamlı bir östaki fonksiyon değişikliği saptanmadı. Anahtar Kelimeler : Burun içi tampon, internal nazal splint, östaki tüpü disfonksiyonu