KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 3

MAKSİLLER FİBRÖZ DİSPLAZİ

Dr. Atilla ŞENGÖR, Dr. Ahmet KOÇ, Dr. Turgay HAN
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye Fibröz displazi, gelişimsel, neoplastik olmayan bir osseöz doku hastalığıdır. 25 yaşındaki maksiller monostotik fibröz displazili olgumuzun klinik özellikleri ve tanısal aşamaları sunulmuştur. Hastalığın tipleri, kliniği, ayırıcı tanısı ve tedavisi hakkında bilgiler, literatür bilgileri ışığında verilmiştir. Anahtar Kelimeler : Fibröz displazi, maksilla