KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 3

SADDLE NOSE DEFORMİTESİ ONARIMINDA PALİSAD SEPTOPLASTİ YÖNTEMİ SONUÇLARI

Dr. Gökhan AKGÜL1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Servisi, Samsun, Türkiye Amaç: Saddle nose deformitesi, septumun travma, ameliyat, inflamatuar hastalıklar, tümörler ve intranazal ilaç kullanımı gibi sebeplerden oluşabilen bir hastalıktır. Saddle nose deformitesinin tedavisinde beklenen eksik olan dokuyu tekrar oluşturmak ve burnun solunum fizyolojisini geri kazandırmaktır. Bizim yeni septum modellememizde ki amaç hem doğal septum anatomisine en yakın septumu elde etmek hem de yeni septum modelinin sonuçlarını değerlendirmektir.

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya ileri saddle nose deformitesi nedeniyle palisad tekniği uygulanan 9 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 3'ü kadın 6'sı erkek ve yaş ortalamaları 35,2 (26-48) yıldı. Hastaların 3 tanesi daha önce rinoplasti operasyonu geçirmiş, 5 hasta çocukluk çağında nazal travma öyküsü mevcut, 1 hastanın ise anamnezinde sebebe yönelik bilgiye ulaşılamadı. Hastalara acık rinoplasti yöntemiyle yaklaşıldı. Bu çalışmada septumu oluşturmak için kostal kartilaj kullanıldı ve kostal kartilajdan hazırlanan şeritler palisad şeklinde hazırlanıp yeni septum oluşturuldu. Yeni oluşturulmuş septumun sırt bölgesine spreader greft şeklinde iki adet kartilajla desteklendi. Palisad şeklinde oluşturulan septum yeni yerine yerleştirilip tabanda krest bölgesindeki mukozaya, önde alar kartilaj medial kruslarına ve arkada perpedikular bölgeye sütürlerle sabitlendi. Hastaların 1 yıl sonrası sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Hastalar pos-op birinci yılında yapılan kontrollerinde fonksiyonel ve kozmetik sorunlarla karşılaşılmadı. Kontrol süresi boyunca revizyon cerrahisine ihtiyaç duyulacak burunda eğrilme ve çökme şikayetleri gözlemlenmedi. Hastaların anamnezlerine dayanarak nefes almalarının ameliyat öncesine göre daha iyi olduğunu bildirdiler.

Sonuç: Ağır saddle nose deformitelerinde, septumu oluşturmak için bu yeni yöntem güvenle uygulanabilir. Anahtar Kelimeler : Saddle nose, kostal kartilaj, palisad septoplasti