KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 2

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE CANDİDALARIN NEDEN OLDUĞU OTOMİKOZLAR VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI

Dr. Zehra Bestepe DURSUN1, Dr. Hafize SAV2, Dr. İlhami ÇELİK1, Dr. İbrahim ÖZCAN3
1Kayseri Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mİkrobiyoloji, Kayseri, Türkiye
2Kayseri Şehir Hastanesi, Tibbi Mikrobioloji ve Mİkoloji, Kayseri, Türkiye
3Kayseri Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Kayseri, Türkiye
Giriş: Otomikoz, sıklıkla dış yolunu tutan bir mantar enfeksiyonudur. En sık görülen patojenler Candida spp. ve Aspergillus spp. dir. Bu çalışmanın amacı, hastanemizdeki otomikoz etkeni olan Candida türleri ve bunların antifungal duyarlılık paternlerini belirlemektir.

Metod: Çalışma, Kulak Burun Boğaz ve Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğinde 2018-2019 yılları arasında otomikoz tanısıyla kandida üremesi olan hastaların dış kulak kanalı örneklerinin retrospektif bir analizi olarak tasarlandı. Kulaktan alınan materyalin bir kısmı doğrudan inceleme için slaytlara yerleştirilmiş ve kalan kısmı ise Sabouraud dekstroz agara ekildi. Mayalar, germ tüpü ve klamidospor oluşumu, 45 ° C'de üreme, SDA ortamı üzerinde koloni özellikleri açısından değerlendirildi. Tanımlama için ticari yöntem Phoenix (Becton Dickinson, ABD) de kullanıldı. Klinik ve Laboratuar Standartları Enstitüsü (CLSI), posaconazol, clotrimazol, bifanazol antifungal duyarlılığı için M27-A3 mikrodilüsyon yöntemi uygulandı.

Bulgular: Toplam 27 Candida türü izole edilmiştir. İzole edilen türler; 12 (% 44) C albicans, 7 (% 26) C parapsilosis, 7 (% 26) C glabrata, 1 (% 3.6) C tropicalis olarak tanımlandı. Posakonazol, klotrimazol, bifanazol için minimum inhibitör konsantrasyonun (MIC) geometrik ortalaması (GM) sırasıyla 0,22 µg / mL, 1,98 /g / mL, 0,7 µg / mL idi.

Sonuç: Çalışmada etken olarak en sık C. albicans görüldü. En etkili antifungal ise posakonazol olarak değerlendirildi. Topikal ilaçlar arasında, bifanazolün pıhtrimazolden daha etkili olduğu bulundu. Anahtar Kelimeler : Otomikoz; Candida spp; antifungal