KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 3

KISA DÖNEM ORAL KORTİKOSTEROİD KULLANIMININ PEDİATRİK UYKU BOZUKLUĞU VE ADENOİD HİPERTROFİSİNE ETKİSİ

Sevinç 1, BAYRAK MD; Ekrem Said 1, KANKILIÇ MD; Ali Osman 2, KÖKSAL MD; Mehtap 3, ACAR MD; Ayşe 2, TÜRKMEN MD; Selen 2, GÜLER , MD
1Keçiören Eğitim ve Araştrıma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi, Ankara, Türkiye
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, Ankara, Türkiye
3Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, Ankara, Türkiye
Giriş ve amaç: Adenoid hipertrofisi ve uyku bozukluğu olan solunum çocukluk çağının sık karşılaşılan hastalıklarındandır. Oral kortikosteroidler antiinflamatuar ve lenfolitik etkileri sayesinde üst havayolu obstrüksiyonuna yol açan hastalıklarda kullanılmaktadır. Adenoid hipertrofi tedavisinde nazal kortikosteroidler yaygın kullanılmasına rağmen oral kortikosteriodlerin adenoid dokusu üzerine olan etkileri hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Adenoid hipertrofisinin inflamatuar zeminle ilişkisine bağlı olarak oral kortikosteroid tedavisinin adenoid hipertrofi tedavisinde faydalı olabileceği düşüncesi ile herhangi bir nedenle oral kortikosteroid alan hastaların adenoid dokusu üzerine olan etkilerini araştırdık.

Metod: Prospektif gözlemsel çalışma planlandı. Toplam 51 hasta (2 ile 11 yaş arasında) çalışmaya dahil edildi. Her hastaya (1 mg/ kg) 3 günlük oral kortikosteroid tedavisi verildi. Tedavi öncesinde ve sonrasında hastaların ailelerine obstrüktif uyku apnesi anketi (OSA-18) değerlendirmesi ve hastalara transnazal endoskopik değerlendirme yapıldı. Ayrıca her hastanın anamnezi, fizik muayenesi ve kan testleri değerlendirildi. Tedavi öncesi ve sonrasında OSA-18 anket sonuçları ve adenoid büyüklüğü karşılaştırmaları yapıldı.

Sonuç: OSA-18 skorunda ve adenoid büyüklüklerinde tedavi sonrasında anlamlı azalma görüldü (p<0,001). Tedavi sonrasında herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Sonuç: Yaptığımız çalışmada kısa dönem oral kortikosteroid tedavisi sonrasında adenoid büyüklüğünde küçülme ve OSA-18 skorlarında düzelme gördük. Ancak 3 günlük oral kortikosteroid kullanımının uzun dönem tedavi etkinlik sonuçları ve geç dönem sistemik etkileri bilinmeden rutin tedavi olarak kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Anahtar Kelimeler : Kortikosteroid, Oral tedavi, Uyku bozukluğu, Adenoid, Corticosteroid, Oral treatment, Sleep disorder, Adenoid