KBB-Forum 2016 , Cilt 15, Sayı 1

TAMPONSUZ SEPTOPLASTI OPERASYONU SONRASI KOMPLIKASYONLARI AZALTMAK IÇIN ELEKTROKOTERIZASYON KULLANIMI

Taylan GÜN1, MD; Murat KARAMAN2, MD; Osman Fatih BOZTEPE3, MD
1Bahçeşehir University, KBB, Ankara, Turkey
2Medipol University, KBB, İstanbul, Turkey
3Antalya Medical Park Hastenesi, KBB, Antalya, Turkey
Bu çalışma prospektif olarak ve tamponsuz septoplasti operasyonu sonrası komplikasyon oranlarını düşürmek amacıyla dizayn edildi. Çalışma grubu, Kasım 2014 ve Ağustos 2015 tarihleri arasında kliniğimizde tamponsuz septoplasti operasyonu geçiren, 18 yaş üstü hastalardan oluşturuldu. Hastalar 1:1 randomize edilerek iki gruba ayrıldı. Koter grubunda, 30 erkek ve 8 kadın hasta varken, non-koter grubunda ise 28 erkek ve 10 kadın hasta vardı. Koter grubundaki hastalara işlem sırasında kanama odaklarına bipolar elektrokoterizasyon uygulandı. Koter grubunda postoperatif dönemde yalnızca iki hastada komplikasyon (postoperatif hemoraji, septal hematom) izlenirken, non-koter grubunda 11 hastada izlendi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.023). Sonuç olarak, tamponsuz septoplasti sırasında bipolar elektrokoterizasyonla kanama kontrolü sağlamak, bu tekniğin cerrahlar için tercih edilme oranını artıracaktır. Anahtar Kelimeler : Septoplasti; Tampon; Koterizasyon