KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 2

ORTA DERECEDE OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLGUSUNDA ÜST HAVAYOLU OBSTRÜKSİYONU DEĞİŞİKLİKLERİNİN DOĞAL UYKU EVRELERİNE GÖRE VİDEOENDOSKOPİK GÖRÜNTÜLENMESİ

Dr. Adin SELÇUK1, Dr. Erkan ESEN2, Dr. Zahide YILMAZ3, Dr. Ferit BAYAKIR4, Dr. Fatih ÖZDOĞAN2, Dr. Halil Erdem ÖZEL2, Dr. Turgut YÜCE2, Dr. Selahattin GENÇ5
1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Doç Dr, Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Uzman Doktor, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Uyku laboratuvarı sorumlusu, Uzman Doktor, Kocaeli, Türkiye
4Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Asistan Doktor, Kocaeli, Türkiye
5Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Doç Dr, Klinik Eğitim Görevlisi, Kocaeli, Türkiye
Obstrüktif uyku apneli hastaların cerrahi kararını vermede, ilaçla indüklenmiş sedasyon endoskopisi (uyku endoskopisi) bilinen en yararlı yöntemdir. Uyku endoskopisinde üst havayolunun obstrüksiyon yeri, obstrüksiyon derecesi ve konfigürasyonunun belirlenmesiyle en uygun cerrahi tedavi yöntemi seçilir ve tedavi başarısı yükseltilmiş olur.

Uyku endoskopisi, doğal uykuyu fizyolojiye en yakın biçimde taklit etmesine rağmen, uykunun N2-yüzeyel evresini temsil ettiği, ancak asıl üst havayolu kas tonusunun azaldığı, dolayısıyla horlama ve apnelerin arttığı fazın daha çok REM fazı olduğu bilinmektedir.

Buna ek olarak, farengeal dilatörlerin kas tonusunu REM ve non-REM evrelerinde farklı olduğu bilinmektedir.

Bu sunumda, orta derecede obstrüktif uyku apne sendromlu bir olguda tam kanallı polisomnografik inceleme sırasında doğal uyku videoendoskopik kayıtları alınarak, uyku evrelerine göre üst havayolu değişiklikleri gözlenmiş, farklı uyku evrelerindeki üst hava yolu obstrüksiyon seviyeleri, derecesi, konfigürasyonu görüntülenerek evreler arasındaki değişiklikler yorumlanmıştır.

Doğal uyku endoskopisi tüm evrelerinde obstrüksiyonunun yeri birbiriyle benzerlik göstermiştir. Dolayısıyla N2 evresine benzeyen sedasyon endoskopisi, uykunun belirli bir evresi için patoloji yerini taklit eder. Ancak REM evresinde olgunun obstrüksiyon derecesinin arttığı ve apne sürelerinin uzadığı gözlemlenmiştir. Patolojinin konfigürasyonun da değiştiği görülmüştür. Sedasyon endoskopisi uykunun N2 evresini taklit ettiğinden patolojinin şiddetini olduğundan daha az gösterdiği düşünülmüştür.

Objektif sonuçlara ulaşabilmek için çok sayıda olguyla yapılan çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler : Polisomnografi, obstrüktif uyku apnesi, videoendoskopi