KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 1

FAKTÖR 7 EKSİKLİĞİ OLAN BİR OLGUDA CERRAHİ: ADENOİDEKTOMİ TECRÜBESİ

Dr. Medine KARA1, Dr. Şule YILDIRIM2, Dr. Oğuz GÜÇLÜ1, Dr. Sefa DEREKÖY1
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
Faktör 7 eksikliği sık görülen kanama bozukluklarındandır. Hafif burun kanamalarından, ağır kafa içi kanamalara kadar çok farklı şiddette kanama tablolarıyla karşımıza gelebilir. Tanısı genellikle çocukluk yaş grubunda konulur ancak ağır eksikliği durumunda yenidoğan döneminde de ciddi kanamalar görülebilir. Cerrahi planlanan hastalarda plazma faktör seviyesi büyük önem taşımaktadır. Hafif kanama bozuklukları olan hastalar, ameliyat esnasında ve sonrasında hemostaz süreçlerini desteklemek, perioperatif ve postoperatif kanama komplikasyonunu önlemek amacıyla ameliyat öncesinde tedavi planlanmalıdır. Bu çalışmada preoperatif Faktör 7 eksikliği tespit edilen bir olguda adenoidektomi ve Faktör 7 tedavisinin yönetimi sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler : Faktör 7 eksikliği, Adenoidektomi