KBB-Forum 2014 , Cilt 13, Sayı 4

ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA SİYALOLİTHİSİZ NEDEN İLE SUBMANDİBULER GLAND EKSİZYONU

Oğuz KUŞCU, MD; Bahar KAYAHAN, MD; Övsen ÖNAY, MD; Rıza önder GÜNAYDIN, MD; Nilda SÜSLÜ, MD; Taner YILMAZ, MD; Umut AKYOL, MD
Hacettepe Universitesi KBB ABD, KBB, Ankara, Türkiye Pediatrik submandibuler sialolithiasiz çok nadir bir durum olmasına rağmen, özellikle çocukluk yaş grubunda boyunda şişlik nedeni ile başvuran hastalarda dikkate alınması gereken bir durumdur. Submandibuler sialolithiasizmajör tükrük bezlerinin en sık rastlanan inflamatuar hastalığıdır ve %87 oranında submandibulaer bezde gözlenir.Bu durumda tükrük bezinin eksizyonu ise tüm yaş gruplarında altın standart tedavi yöntemidir. Cerrahi sırasında çok yakın ilişkiden dolayı fasial sinirin marginal mandibuler dalının ve hipoglossal sinirin geçici veya kalıcı parezileri gözlenebilmektedir. 2002-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi KBB ABD'da sialolithiasiz nedenei ile submandibuler bez eksizyonu yapılan 18 yaş altı 15 hasta retrospektif olarak incelenmiştir.Hastaların yaş,cinsiyet, semptom, peri ve postoperatif komplikasyonları gibi faktörler incelenmiştir. Hasta yaşları 4-18 yaş aralığındadır. 8 hastada (%53) sağ submandibuler bezde 7 hastada (47) sol submandibuler bezde taş saptanmış. Submandibuler bölgede şişlik en sık karşılaşılan semptomdur (%60). Marginal mandibuler sinirin geçici parezisi en sık gözlenen komplikasyondu(%33). Bir hastada geçici hypoglossal sinir parezisi gözlendi. Hiç bir hastada postoperatif dönemde kalıcı sinir hasarı gözlenmedi. Preoperatif dönemde de ağız kuruluğu şikayeti olan 4 hasta dışında postoperatif ağız kuruluğu şikayeti gözlenmedi. Hematom veya seroma birikimi postoperatif döenmde hiç bir hastada gözlenmedi. Anahtar Kelimeler : Siyalolithiasiz, Submandibuler Bez, Çocuk Hasta