KBB-Forum 2012 , Cilt 11, Sayı 1

ANJİOMATÖZ POLİP: VASKÜLER NEOPLAZİLERLE KARIŞABİLEN BİR NAZAL POLİP VARYANTI

Dr. Emel Çadallı TATAR1, Dr. Levent RENDA2, Dr. Ali ÖZDEK1, Dr. Güleser SAYLAM1, Dr. Hakan KORKMAZ3
1S.B.Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Ankara, Türkiye
2S.B Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Ankara, Türkiye
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz, Ankara, Türkiye
Angiomatöz polipler, inflamatuar sinonazal poliplerin bir alt tipidir. Sıklıkla sinonazal alanda tek taraflı tıkanıklığa yol açarlar. Klinik, patolojik ve radyolojik özellikleriyle maligniteleri taklit ederler, bundan dolayı diğer vasküler neoplazmlarla karışabilirler. Genellikle nazal kitle ile birlikte aynı taraflı tekrarlayan burun kanamaları şeklinde belirirler. 20 yaşında erkek hasta nazal obstrüksiyon ve sağ göz kapağında iki gündür giderek artan hiperemi ve ödem şikayeti ile başvurdu. Hastanın yapılan endoskopik muayenesinde sağ nazal pasajı kapatan polip ile uyumlu kitle izlendi. Hastaya acil endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı. Histopatolojik değerlendirmede angiomatoid polip tanısı kondu. 53 aylık takipte komplikasyon ve rekürrens izlenmedi. Anahtar Kelimeler : Anjiomatöz, tekrarlayan burun kanaması, sinonazal polipler