KBB-Forum 2007 , Cilt 6, Sayı 2

BİLATERAL NAZOALVEOLAR KİST: OLGU SUNUMU VE TERAPÖTİK YAKLAŞIM

Ahmet URAL, MD1; M. Huntürk ATİLLA, MD1; Mesut TEZER, MD2; S. Sabri USLU, MD1
1Gazi University Faculty of Medicine, Otorhinolaryngology Department, Ankara, Turkey
2Numune Training and Research Hospital, 3.Otorhinolaryngology Clinic, Ankara, Turkey
Nazoalveolar kistler, nadir görülen, gelişimsel yapılardır ve odontojenik kökenli değildirler. Genellikle sebep oldukları kozmetik sorunlar nedeniyle erken dönemde teşhis edilirler. Daha çok tek taraflı olarak ortaya çıkarlar. Otuz yaşında kadın hastada asimetirk ve iki taraflı olarak görülen alar dolgunluk nedeniyle yapılan inceleme sonucunda bilateral nazoalveolar kist olduğu saptandı. Hastanın öz geçmişinde travma, cerrahi müdahale veya doğumsal herhangi bir anomali yoktu. Sublabial yaklaşımla cerrahi girişim sonrası kistler her iki tarafta komplet olaark eksize edildi. Hasta, sorunsuz bir postoperatif dönem sonrası şu an 12.ay itibarıyla takip edilmektedir. Bu olgu sunumunda, nazoalveolar kistlerin etiyolojisi, klinik özellikleri ve tedavisi tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Nazoalveolar kist, bilateral, tedavi