KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 3

ÇOCUKLUK ÇAĞI ANTROKOANAL POLİPLERİNE YAKLAŞIMIMIZ

Dr. Hakan CINCIK1, Dr. Atila GÜNGÖR1, Dr. Engin ÇEKİN1, Dr. Ömer SAĞLAM2, Dr. Bilal ÇETİN1, Dr. Ethem POYRAZOĞLU1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye
2İskenderun Deniz Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye
Antrokoanal polip (AP), çocukluk çağında az görülen hastalıklardan biridir. Çoğunlukla tek taraflı nazal obstrüksiyona yol açar. Etiyolojisi hala aydınlatılamamıştır. Tedavi polibin cerrahi olarak çıkarılmasından ibarettir. Yazıda 2000-2004 yılları arasında takip edilen AP’li 6 hasta sunuldu. Hastaların hepsinde tek taraflı burun akıntısı, kilo kaybı ve horlama şikayetleri ortaktı. Olgular endoskopik olarak tedavi edildiler. Ortalama 14 aylık takipte nüks görülmedi. Anahtar Kelimeler : Antrokoanal polip, endoskopik sinüs cerrahisi, nazal polip