KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 1

SUBMANDİBULER BÖLGEDE MİKSOİD LİPOSARKOM OLGU SUNUSU

Dr. Sinan KOCATÜRK1, Dr. Tanzer ÇAKIR2, Dr. Ünsal HAN3, Dr. Demet YILMAZER3, Dr. Ayşegül ABADAĞ3, Dr. Fulya KÖYBAŞIOĞLU3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Sivas, Türkiye
2SSK Ankara Eğitim Hastanesi, II. KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
3SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Liposarkoma; malign fibröz histiositomadan sonra yetişkinlerde görülen ikinci en sık yumuşak doku sarkomudur. Baş boyun bölgesinde çok nadiren görülür. Bu makalede submandibuler bölgede yerleşimli bir miksoid liposarkom olgusu sunulmuştur. 10x8 cm boyutlarındaki kitle mobildi ve çevre dokulara invazyon göstermiyordu. Kitle total olarak çıkarıldı ve başka adjuvan tedavi uygulanmadı. Anahtar Kelimeler : Liposarkom, boyun, cerrahi