KBB-Forum 2009 , Cilt 8, Sayı 4

SEPTORİNOPLASTİ SONRASI TEK TARAFLI İZOLE HİPOGLOSSAL SİNİR PARALİZİSİ: İKİ OLGU SUNUMU

Dr. Hayrettin Cengiz ALPAY, Dr. İrfan KAYGUSUZ, Dr. Turgut KARLIDAĞ, Dr. Mehmet Erkan KAPLAMA
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye Septorinoplasti sonrası izole tek taraflı hipoglossal sinir paralizisi beklenmeyen bir komplikasyondur. Bu makalede genel anestezi altında uygulanan septorinoplasti ameliyatı sonrasında tek taraflı izole hipoglossal sinir paralizisi gelişen iki olguyu sunduk. Bu olgularda yapılan incelemelerde hipoglossal sinir paralizisine yol açabilecek bir patoloji bulunamadı ve bu durumun transoral entübasyon sonrası trakeal tüpün veya kafının hipoglossal sinirin geçtiği bir alanda bası yapmış olmasına bağlı olabileceği düşünüldü. Hastalara B1 ve B6 vitamin kompleksi tedavisi başlandı ve altı aylık süre sonunda tam bir iyileşme görüldü. Anahtar Kelimeler : Hipoglossal sinir paralizisi, transoral entübasyon, septorinoplasti